PSYKOLOG PHILIP ROSSEN-KJÆR

Jeg er uddannet psykolog (Cand. Psych.) fra Aalborg universitet og autoriseret psykolog af Psykolognævnet. Efter mange år i forskellige ansættelser har jeg etableret klinik i Vojens, Haderslev kommune, og modtager klienter med og uden henvisning fra egen læge i hele region Syddanmark som det primære geografiske område.

Klinikken ligger 15 min. i bil fra Haderslev centrum. Du kan også tage bus 135 til og fra Haderslev. I Vojens skal du stå af v. Vestergade v. Rådhuscentret, derfra er der fire minutters gang til klinikken. Der er gratis parkering og indkøbsmuligheder i butikscentrum ved siden af klinikken.

Gennem flerårigt arbejde med ofre for seksuelle og andre voldelige overgreb har jeg opbygget væsentlig erfaring med komplekse psykologiske problemstillinger. Jeg har et særligt fokus på relationelle vanskeligheder, depression, angst, besværet følelsesregulering  samt psykofysiologiske vanskeligheder som fx fibromyalgi og den udsatte gruppe af borgere, som ikke har oplevet effekt af flertallige psykologforløb.

Jeg har arbejdet i kommunalt og regionalt regi med børn, unge og voksne. I mine ansættelser har jeg bl.a. superviseret forskellige personalegrupper, arbejdet intensivt med psykologisk testning, psykoedukation af personale og forældre og haft defusing og debriefingsamtaler efter pludselige kritiske situationer. Min erfaring går med andre ord fra udviklingststøtte til børn i svære omstændigheder til arbejdet med unge drabsmænd, volds- og voldtægtsforbrydere og meget komplekse socialpsykologiske problemstillinger.

Jeg har tidligere været tilknyttet Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) som specialist indenfor området med borgere der oplever senfølger af seksuelle overgreb.

Det metodiske grundlag for mit arbejde er ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), der på dansk bedst oversættes til “Intensiv Dynamisk korttidsterapi”. Min tilgang er præget af min varierede baggrund med livs– og arbejdserfaring fra mange områder i samfundet bl.a.: forsvaret, det private erhvervsliv, kommunal og regional ansættelse samt privat praksis. Der er således en væsentlig livserfaring, menneskeerfaring og ro, som kommer med i mødet med dig. Du bliver mødt med en empatisk, fokuseret og intensiv tilgang med det formål, at identificere og frigøre dig fra hæmmende psykologiske forsvar således, at du kan opnå følelsesmæssig frihed til at forfølge det liv, du ønsker.

TERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE

Jeg er efteruddannet indenfor Intensiv Korttids Dynamisk Psykoterapi v. Specialist i psykoterapi Brian Kok. I den tre-årige efteruddannelse indgår moduler med den amerikanske supervisor og underviser Jon Frederickson. Jon Frederickson er en af de fremmeste forskere indenfor ISTDP, og underviser og superviserer i flere forskellige lande. Jon Frederickson er desuden forfatter til flere bøger indenfor ISTDP.

Jeg modtager kontinuerlig supervision og egenterapi som en del af min fortløbende efteruddannelse og kvalitetssikring.

 

Klinikken

Klinikken i Vojens

PRISER & VILKÅR

Jeg tager imod klienter med henvisning og klienter uden henvisning.

Aktuelt ventetid med og uden henvisning er ca. to måneder.

Din læge kan henvise dig til psykologbehandling. Med en henvisning kan du få tilskud til op til 12 konsultationer. Det er lægens vurdering om du opfylder et af henvisningskriterierne. Du kan se kriterierne herunder på dette link: Henvisningsårsager

Du skal være opmærksom på følgende: For kategori 1-8 må den hændelse der udløser henvisningen maksimalt være et år gammel. For kategori 9 (seksuelle overgreb) er der ingen tidsgrænse/forældelse. For kategori 10 og 11 (angst og depression) er det muligt at få en genhenvisning og dermed op til 24 samtaler hvis du oplever vedvarende bedring og udvikling. Det er din læge der kan genhenvise dig til psykologisk behandling.

Når du har en henvisning fra din læge og du ønsker en tid, ring da til klinikken på tlf.nr.: 60228898. Kan jeg ikke tage telefonen læg da en besked udelukkende med dit fulde navn, at du ønsker en tid og dit tlf.nr. Jeg ringer dig derefter op ved førstkommende lejlighed.

Du skal være opmærksom på at din henvisning højst må være tre måneder gammel når du kontakter mig. Er din henvisning ældre skal du først kontakte din læge og bede om at få den fornyet.

Øvrige tider aftales fra gang til gang.

Klinikken tager mod betaling via mobilepay må nr. 777810 og som bankoverførelse

Ved afbud senere end kl. 16:00 dagen før aftalt tid opkræves beløbet for egenbetaling af det samlede honorar.

Egenbetalingsdelen følger og reguleres jvf overenskomsten mellem Regionerne og Dansk Psykologforening. Taksterne reguleres to gange årligt.

Den nemmeste måde at kontakte klinikken er pr. mail: psykologklinikken@philipkjaer.dk og oplys udelukkende: navn, adresse og tlf.nr og ønsket om en tid. Herefter kontakter jeg dig snarest muligt. Alternativt kan du kontakte klinikken pr. telefon: 60228898. Læg en besked udelukkende med: navn, dit tlf.nr. og ønsket om en tid. Jeg ringer dig op ved førstkommende lejlighed.

Tider aftales fra gang til gang

Aktuel ventetid er aktuelt ca. 2. måneder for privatbetalende

Klinikken modtager betaling via mobilepay på nr. 777810 og som bankoverførsel

Ved afbestilling senere end kl. 16:00 dagen før aftalt tid opkræves den fulde pris for aftalen

Alle priser reguleres én gang årligt.

1. session varer typisk 2- 3 timer og koster 2000,- kr.

Efterfølgende sessioner varer 50-60 minutter og koster 1050,-

Supervision à 50 – 60 minutter 1050,- kr.

SUPERVISION

Jeg tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation og andre faggrupper som fx pædagoger og lærere, der arbejder med pædagogisk-psykologiske problematikker.

Supervisionen baseres teoretisk og metodisk på ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) og tager bedst afsæt i supervisandens videooptagelser af eget arbejde.

I supervisionen er der fokus på både det sagsmateriale som supervisanden medbringer, og der er fokus på supervisandens personlige og faglige udvikling. Supervisionen har fokus på konkrete metoder og teknikker, der kan fremme relationen mellem supervisanden og klienten således, at de kan indgå i et ligeværdigt og følelsesmæssigt nært samarbejde. Der er specielt fokus på styrkelse af klientens følelsesmæssige motivation og engagement fordi, det har en væsentlig betydning for klientens udbytte.

Det anbefales at medbringe videooptagelser på fx krypteret USB-stick eller ekstern harddisk. Klinikken i Vojens har AV-udstyr til fremvisning af videomateriale. Supervision kan også tilbydes på arbejdspladser i Haderslev kommune.

OM ISTDP

ISTDP er en videnskabeligt dokumenteret psykoterapeutisk behandlingsmetode. Metoden har vist sig effektiv ved lidelser som fx: depression, angst, relationelle problemer, visse personlighedsforstyrrelser og psykosomatiske/psykofysiologiske lidelser fx medicinsk uforklarlige smerter, migræne og pseudoepileptiske anfald (PNES).

Der forskes kontinuerligt i metoden, og videnskabelige undersøgelser dokumenterer, at ISTDP har god effekt ved 80-85% procent af de psykiske problematikker og lidelser som vi mennesker søger hjælp til. Ved siden af dette er det værd at nævne, at der er lave tilbagefaldsrater og at mange oplever fortløbende bedring efter endt terapi.

Målet med behandlingen er, at klienten opnår kapacitet til at udtrykke undertrykte følelser / impulser og tanker så de kan bruges konstruktivt til at fungere på højest mulige niveau. Det er således ikke kun symptomlindring og symptomhåndtering der er målet, men højest mulige funktionsniveau i parrelationer, arbejdsrelationer og fritidsrelationer.

PSYKOLOGKLINIKKEN
PHILIP ROSSEN-KJÆR APS

Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.
Sundhedscenter Vojens
Rådhuscentret 7, 6500 Vojens

CVR-nr.: 42464376

  +45 6022 8898

  psykologklinikken@philipkjaer.dk