Psykolog Philip Kjær

PSYKOLOG PHILIP KJÆR

Jeg er uddannet psykolog (Cand. Psych.) og autoriseret af Psykolognævnet. Efter mange år i forskellige ansættelser har jeg etableret klinik i Haderslev og modtager klienter med henvisning fra egen læge, forsikrings betalte forløb og privat betalende. 

Du bliver mødt med en empatisk, ærlig, fokuseret og intensiv tilgang med det formål, at identificere og frigøre dig fra hæmmende psykologiske vanskeligheder således, at du kan opnå frihed til at forfølge det liv, du ønsker.

Jeg har et særligt fokus på relationelle vanskeligheder, depression, angst, stress, seksuelle overgreb, besværet følelsesregulering  samt psykofysiologiske vanskeligheder som fx fibromyalgi og den udsatte gruppe af borgere, som ikke har oplevet effekt af flertallige psykologforløb.

Terapien har afsæt i korttids dynamisk psykoterapi, som er en meget fokuseret terapiform. I vores samarbejde er der fokus på grundlaget for de vanskeligheder du oplever. På den måde får du en klar forståelse, indsigt og følelsesmæssig oplevelse af, hvad der skaber og vedligeholder din vanskelighed, og dermed også friheden til at ændre dit liv i den retning du ønsker det.

Min tilgang er informeret af min varierede baggrund med livs– og arbejdserfaring fra mange områder i samfundet bl.a.: forsvaret, det private erhvervsliv, kommunal og regional ansættelse samt privat praksis. Der er således en væsentlig livserfaring, menneskeerfaring og ro, som kommer med i mødet med dig.

Du kan vælge mellem enkeltsessioner á 50 minutter og dobbeltsessioner á 1 time og 30 minutter. Der er forskellige hensyn, der kan tale for det ene eller det andet valg. Det er kun processen, der kan vise os det mest rette valg. Derfra bestemmer du hvad der er mest optimalt for dig. Du inviteres aktivt til at dele din oplevelse af terapien, og oplever du ikke forandring efter 3-4 sessioner, afhængigt af din problematik, er det vigtigt at vi tager det op ,og ser på hvad der forhindrer forandring og positiv udvikling.

Min erfaring kommer fra arbejde i privat, kommunalt og regionalt regi med børn, unge og voksne. Gennem årene har jeg bl.a. superviseret forskellige personalegrupper, arbejdet intensivt med psykologisk testning, uddannet personale og forældre og haft defusing og debriefingsamtaler efter pludselige kritiske situationer som fx selvmord. Min erfaring går med andre ord fra udviklingststøtte til børn i svære omstændigheder til arbejdet med unge drabsmænd, volds- og voldtægtsforbrydere og komplekse socialpsykologiske problemstillinger ved voksne der oplever senfølger af tidlige seksuelle overgreb. Jeg har tidligere været tilknyttet Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) som specialist indenfor området med borgere der oplever senfølger af seksuelle overgreb.

TERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE

Jeg er efteruddannet indenfor Intensiv Korttids Dynamisk Psykoterapi  som er en tre-årig terapeutisk efteruddannelse. På uddannelsen indgår moduler med den amerikanske forsker, supervisor og underviser Jon Frederickson. Jon Frederickson er en af de fremmeste forskere indenfor ISTDP, og underviser og superviserer i flere forskellige lande.

Jeg modtager kontinuerlig supervision ved udenlandsk supervisor og går jævnligt i egenterapi som en del af min fortløbende efteruddannelse og kvalitetssikring.

Tilføj din overskrift her

PRISER & VILKÅR

Jeg tager imod klienter med ud henvisning fra egen læge samt klienter, der får betalt samtalerne af forsikringen.

Du kan læse om ventetider under menupunktet  VENTETIDER

SUPERVISION & UDDANNELSE

Jeg tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation, terapeuter med interesse for ISTDP og andre faggrupper som fx pædagoger og lærere, der arbejder med pædagogisk-psykologiske problematikker.

Supervisionen baseres teoretisk og metodisk på ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) og tager bedst afsæt i supervisandens videooptagelser af eget arbejde.

I supervisionen er der fokus på både det sagsmateriale som supervisanden medbringer, og der er fokus på supervisandens personlige og faglige udvikling. Supervisionen har fokus på konkrete metoder og teknikker, der kan fremme relationen mellem supervisanden og klienten således, at de kan indgå i et ligeværdigt og følelsesmæssigt nært samarbejde. Der er specielt fokus på styrkelse af klientens følelsesmæssige motivation og engagement fordi, det har en væsentlig betydning for klientens udbytte.

Det anbefales at medbringe videooptagelser på fx krypteret USB-stick eller ekstern harddisk. Klinikken råder over AV-udstyr til fremvisning af videomateriale. Supervision kan også tilbydes på arbejdspladser i Haderslev kommune.

Ønsker du/I uddannelse indenfor en dynamisk psykologisk forståelses- og praksisramme anbefaler jeg at I kontakter mig for en afklaring af indhold og om jeg er det rette valg til opgaven.

I uddannelse inddrages videomateriale af mit eget arbejde for at fremme og lette tilegnelsen af teori og praksisfærdigheder.

OM ISTDP

ISTDP er en videnskabeligt dokumenteret psykoterapeutisk behandlingsmetode. Metoden har vist sig effektiv ved lidelser som fx: depression, angst, relationelle problemer, visse personlighedsforstyrrelser og psykosomatiske/psykofysiologiske lidelser fx medicinsk uforklarlige smerter, migræne og pseudoepileptiske anfald (PNES).

Der forskes kontinuerligt i metoden, og videnskabelige undersøgelser dokumenterer, at ISTDP har god effekt ved 80-85% procent af de psykiske problematikker og lidelser som vi mennesker søger hjælp til. Ved siden af dette er det værd at nævne, at der er lave tilbagefaldsrater og at mange oplever fortløbende bedring efter endt terapi.

Målet med behandlingen er, at klienten opnår kapacitet til at udtrykke undertrykte følelser / impulser og tanker så de kan bruges konstruktivt til at fungere på højest mulige niveau. Det er således ikke kun symptomlindring og symptomhåndtering der er målet, men højest mulige funktionsniveau i parrelationer, arbejdsrelationer og fritidsrelationer.

Du kan læse om ISTDP på dansk her:  Dansk Selskab for ISTDP

PSYKOLOGKLINIKKEN
PHILIP KJÆR APS

Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.
Storegade 86, 1. sal, 6100 Haderslev

CVR-nr.: 42464376