PSYKOLOG PHILIP ROSSEN-KJÆR

Jeg er uddannet psykolog (Cand. Psych.) fra Aalborg universitet og autoriseret psykolog af Psykolognævnet. Efter mange år i forskellige ansættelser har jeg etableret klinik i Haderslev og modtager klienter med henvisning fra egen læge, forsikrings betalte forløb og privat betalende.

Du bliver mødt med en empatisk, ærlig, fokuseret og intensiv tilgang med det formål, at identificere og frigøre dig fra hæmmende psykologiske vanskeligheder således, at du kan opnå frihed til at forfølge det liv, du ønsker.

Jeg har et særligt fokus på relationelle vanskeligheder, depression, angst, stress, seksuelle overgreb, besværet følelsesregulering  samt psykofysiologiske vanskeligheder som fx fibromyalgi og den udsatte gruppe af borgere, som ikke har oplevet effekt af flertallige psykologforløb.

Terapien har afsæt i korttids dynamisk psykoterapi, som er en meget fokuseret terapiform. I vores samarbejde er der fokus på grundlaget for de vanskeligheder du oplever. På den måde får du en klar forståelse, indsigt og følelsesmæssig oplevelse af, hvad der skaber og vedligeholder din vanskelighed, og dermed også friheden til at ændre dit liv i den retning du ønsker det.

Min tilgang er informeret af min varierede baggrund med livs– og arbejdserfaring fra mange områder i samfundet bl.a.: forsvaret, det private erhvervsliv, kommunal og regional ansættelse samt privat praksis. Der er således en væsentlig livserfaring, menneskeerfaring og ro, som kommer med i mødet med dig.

Du kan vælge mellem enkeltsessioner á 50 minutter og dobbeltsessioner á 1 time og 40 minutter. Der er forskellige hensyn, der kan tale for det ene eller det andet valg. Det er kun processen, der kan vise os det mest rette valg. Derfra bestemmer du hvad der er mest optimalt for dig. Du inviteres aktivt til at dele din oplevelse af terapien, og oplever du ikke forandring efter 3-4 sessioner, afhængigt af din problematik, er det vigtigt at vi tager det op ,og ser på hvad der forhindrer forandring og positiv udvikling.

Min erfaring kommer fra arbejde i privat, kommunalt og regionalt regi med børn, unge og voksne. Gennem årene har jeg bl.a. superviseret forskellige personalegrupper, arbejdet intensivt med psykologisk testning, uddannet personale og forældre og haft defusing og debriefingsamtaler efter pludselige kritiske situationer som fx selvmord. Min erfaring går med andre ord fra udviklingststøtte til børn i svære omstændigheder til arbejdet med unge drabsmænd, volds- og voldtægtsforbrydere og komplekse socialpsykologiske problemstillinger ved voksne der oplever senfølger af tidlige seksuelle overgreb. Jeg har tidligere været tilknyttet Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) som specialist indenfor området med borgere der oplever senfølger af seksuelle overgreb.

TERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE

Jeg er efteruddannet indenfor Intensiv Korttids Dynamisk Psykoterapi  som er en tre-årig terapeutisk efteruddannelse. På uddannelsen indgår moduler med den amerikanske forsker, supervisor og underviser Jon Frederickson. Jon Frederickson er en af de fremmeste forskere indenfor ISTDP, og underviser og superviserer i flere forskellige lande.

Jeg modtager kontinuerlig supervision ved udenlandsk supervisor og går jævnligt i egenterapi som en del af min fortløbende efteruddannelse og kvalitetssikring.

PRISER & VILKÅR

Jeg tager imod klienter med henvisning og klienter uden henvisning.

Aktuelle ventetider kan du læse under menupunktet VENTETIDER.

Din læge kan henvise dig til psykologbehandling. Med en henvisning kan du få tilskud til op til 12 konsultationer. Det er lægens vurdering om du opfylder et af henvisningskriterierne. Du kan se kriterierne herunder på dette link: Henvisningsårsager

Du skal være opmærksom på følgende: For kategori 1-8 må den hændelse der udløser henvisningen maksimalt være et år gammel. For kategori 9 (seksuelle overgreb) er der ingen tidsgrænse/forældelse. For kategori 10 og 11 (angst og depression) er det muligt at få en genhenvisning og dermed op til 24 samtaler hvis du oplever vedvarende bedring og udvikling. Det er din læge der kan genhenvise dig til psykologisk behandling.

Når du har en henvisning fra din læge og du ønsker en tid, ring da til klinikken på tlf.nr.: 60228898. Kan jeg ikke tage telefonen læg da en besked udelukkende med dit fulde navn, at du ønsker en tid og dit tlf.nr. Jeg ringer dig derefter op ved førstkommende lejlighed.

Du skal være opmærksom på at din henvisning højst må være tre måneder gammel når du kontakter mig. Er din henvisning ældre skal du først kontakte din læge og bede om at få den fornyet.

Øvrige tider aftales fra gang til gang.

Klinikken tager mod betaling via mobilepay må nr. 777810 og som bankoverførelse

Ved afbud senere end kl. 08:00 på dagen for aftalt tid opkræves beløbet for egenbetaling af det samlede honorar.

Egenbetalingsdelen følger og reguleres jvf overenskomsten mellem Regionerne og Dansk Psykologforening. Taksterne reguleres to gange årligt.

Den nemmeste måde at kontakte klinikken er pr. mail: psykologklinikken@philipkjaer.dk og oplys udelukkende: navn, adresse og tlf.nr og ønsket om en tid. Herefter kontakter jeg dig snarest muligt. Alternativt kan du kontakte klinikken pr. telefon: 60228898. Læg en besked udelukkende med: navn, dit tlf.nr. og ønsket om en tid. Jeg ringer dig op ved førstkommende lejlighed.

Tider aftales fra gang til gang

Klinikken modtager betaling via mobilepay på nr. 777810 og som bankoverførsel

Ved afbestilling senere end kl. 08:00 på dagen for aftalt tid opkræves den fulde pris for aftalen

Alle priser reguleres én gang årligt.

1. session varer typisk 2- 3 timer og koster 2200-3300,- kr.

Efterfølgende sessioner varer 50-60 minutter og koster 1100,-

Supervision à 50 – 60 minutter 1200,- kr.

SUPERVISION & UDDANNELSE

Jeg tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation, terapeuter med interesse for ISTDP og andre faggrupper som fx pædagoger og lærere, der arbejder med pædagogisk-psykologiske problematikker.

Supervisionen baseres teoretisk og metodisk på ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) og tager bedst afsæt i supervisandens videooptagelser af eget arbejde.

I supervisionen er der fokus på både det sagsmateriale som supervisanden medbringer, og der er fokus på supervisandens personlige og faglige udvikling. Supervisionen har fokus på konkrete metoder og teknikker, der kan fremme relationen mellem supervisanden og klienten således, at de kan indgå i et ligeværdigt og følelsesmæssigt nært samarbejde. Der er specielt fokus på styrkelse af klientens følelsesmæssige motivation og engagement fordi, det har en væsentlig betydning for klientens udbytte.

Det anbefales at medbringe videooptagelser på fx krypteret USB-stick eller ekstern harddisk. Klinikken råder over AV-udstyr til fremvisning af videomateriale. Supervision kan også tilbydes på arbejdspladser i Haderslev kommune.

Ønsker du/I uddannelse indenfor en dynamisk psykologisk forståelses- og praksisramme anbefaler jeg at I kontakter mig for en afklaring af indhold og om jeg er det rette valg til opgaven.

I uddannelse inddrages videomateriale af mit eget arbejde for at fremme og lette tilegnelsen af teori og praksisfærdigheder.

OM ISTDP

ISTDP er en videnskabeligt dokumenteret psykoterapeutisk behandlingsmetode. Metoden har vist sig effektiv ved lidelser som fx: depression, angst, relationelle problemer, visse personlighedsforstyrrelser og psykosomatiske/psykofysiologiske lidelser fx medicinsk uforklarlige smerter, migræne og pseudoepileptiske anfald (PNES).

Der forskes kontinuerligt i metoden, og videnskabelige undersøgelser dokumenterer, at ISTDP har god effekt ved 80-85% procent af de psykiske problematikker og lidelser som vi mennesker søger hjælp til. Ved siden af dette er det værd at nævne, at der er lave tilbagefaldsrater og at mange oplever fortløbende bedring efter endt terapi.

Målet med behandlingen er, at klienten opnår kapacitet til at udtrykke undertrykte følelser / impulser og tanker så de kan bruges konstruktivt til at fungere på højest mulige niveau. Det er således ikke kun symptomlindring og symptomhåndtering der er målet, men højest mulige funktionsniveau i parrelationer, arbejdsrelationer og fritidsrelationer.

Du kan læse om ISTDP på dansk her:  Dansk Selskab for ISTDP

PSYKOLOGKLINIKKEN
PHILIP ROSSEN-KJÆR APS

Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.
Storegade 86, 1. sal, 6100 Haderslev

CVR-nr.: 42464376

  +45 6022 8898

  psykologklinikken@philipkjaer.dk