PSYKOLOG PHILIP KJÆR

Jeg er uddannet psykolog (Cand. Psych.) fra Aalborg universitet og efterfølgende autoriseret psykolog af Psykolognævnet.

Jeg har arbejdet i kommunalt og regionalt regi med børn, unge og voksne. I mine ansættelser har jeg bl.a. superviseret forskellige personalegrupper, arbejdet intensivt med testning, arbejdet med psykoedukation af personale og forældre og haft defusing og debriefingsamtaler efter pludselige kritiske situationer.

Aktuelt er jeg ansat ved Center for Seksuelt Misbrugte afdeling syd (CSM-Syd), hvor jeg primært har langtidsterapi med voksne og sekundært har psykoedukerende pårørendesamtaler. Ved siden af dette, er jeg specialkonsulent for Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO).

Sideløbende med mine ansættelser, har jeg opbygget privatpraksis i Vejle, hvor jeg modtager unge voksne fra 18 år og opefter.

Det metodiske grundlag for mit arbejde er ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), der på dansk bedst oversættes til “Intensiv Dynamisk korttidsterapi”.

TERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE

Jeg er efteruddannet indenfor Intensiv Korttids Dynamisk Psykoterapi v. Specialist i psykoterapi Brian Kok. I den tre-årige efteruddannelse indgår moduler med den amerikanske supervisor og underviser Jon Frederickson. Jon Frederickson er en af de fremmeste forskere indenfor ISTDP, og underviser og superviserer i flere forskellige lande. Jon Frederickson er desuden forfatter til flere bøger indenfor ISTDP.

Jeg modtager kontinuerlig supervision og egenterapi som en del af min fortløbende efteruddannelse og kvalitetssikring.

PRISER & VILKÅR

Første session – 800 kr. (som selvbetaler er første session en dobbeltsession af to timers varighed til en pris af 1600 kr.)

Øvrige sessioner à 50minutters varighed – 800 kr.

Individuel supervision af psykologer på vej mod autorisation eller andre faggrupper – 800 kr. pr. session af 50 minutters varighed.

Erklæringer til Jobcentre udarbejdes jf. ”Det Socialt-psykologiske samarbejde” og følger de aftalte takster mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Psykolog Forening.

Er du medlem af Sygesikring danmark kan du få tilskud til behandling. Læs mere på https://www.sygeforsikring.dk/

Afbud meddeles senest 08:30 på dagen for samtalen pr. SMS eller e-mail. Bliver du forsinket så skriv en SMS.

Ved manglende meddelelse om afbud eller forsinkelse, betragtes forløbet som afsluttet. Ønskes forløbet genoptaget, kan det ske ved henvendelse til klinikken.

SUPERVISION

Jeg tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation og andre faggrupper som fx pædagoger og lærere, der arbejder med pædagogisk-psykologiske problematikker.

Supervisionen baseres teoretisk og metodisk på ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) og der arbejdes med supervisandens videooptagelser af eget arbejde.

I supervisionen er der fokus på både det sagsmateriale som supervisanden medbringer, og der er fokus på supervisandens personlige og faglige udvikling. Supervisionen har fokus på konkrete metoder og teknikker, der kan fremme relationen mellem supervisanden og klienten således, at de kan indgå i et ligeværdigt og følelsesmæssigt nært samarbejde. Der er specielt fokus på styrkelse af klientens følelsesmæssige motivation og engagement fordi, det har en væsentlig betydning for klientens udbytte.

Det anbefales at medbringe videooptagelser på fx krypteret USB-stick eller ekstern harddisk. Klinikken har AV-udstyr til fremvisning.

OM ISTDP

ISTDP er en videnskabeligt dokumenteret psykoterapeutisk behandlingsmetode. Metoden har vist sig effektiv ved lidelser som fx: depression, angst, relationelle problemer, visse personlighedsforstyrrelser og psykosomatiske/psykofysiologiske lidelser fx medicinsk uforklarlige smerter, migræne og pseudoepileptiske anfald (PNES).

Der forskes kontinuerligt i metoden, og der foreligger mere end 40 publicerede undersøgelser som dokumenterer, at ISTDP har god effekt ved 80-85% procent af de psykiske problematikker og lidelser som vi mennesker søger hjælp til. Ved siden af dette er det værd at nævne, at der er lave tilbagefaldsrater og at mange oplever fortløbende bedring efter endt terapi.

Målet med behandlingen er, at klienten opnår kapacitet til at udholde undertrykte følelser, så de kan bruges konstruktivt til at fungere på højest mulige niveau. Det er således ikke kun symptomlindring og symptomhåndtering der er målet, men højest mulige funktionsniveau i parrelationer, arbejdsrelationer og fritidsrelationer.

PSYKOLOG KLINIKKEN

/V Philip Kjær
Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.

Havnegade 30, 7100 Vejle
CVR-nr.: 37663506

  +45 4263 6385

  psykologklinikken@philipkjaer.dk